Hμερομηνία Tελευταίας Eνημέρωσης 25-09-2018

Πολιτική Απορρήτου για τις ιστοσελίδες
https://www.bolentaco.com/, www.vhotels-group.com

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Η BOLENTACO LIMITED (εφεξής «η Εταιρεία , «εμείς» ή «εμάς»), η οποία εδρεύει στην Κέρκυρα, στην Περιοχή Αλμυρός – Άγιος Παντελεήμονας, ΤΚ: 49081 δεσμεύεται ότι θα προστατεύει και θα σέβεται το απόρρητό σας.
1.2 Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (από κοινού με τους όρους χρήσης μας, την Πολιτική για τα Cookies, και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αναφέρεται σε αυτή) καθορίζει τη βάση επί της οποίας θα υποβάλλουμε σε επεξεργασία τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε ή τις οποίες συλλέγουμε από εσάς κατά την πλοήγησή και χρήση των ιστοσελίδων [https://www.bolentaco.com/, www.vhotels-group.com] (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει από καιρού εις καιρόν. Παρακαλείστε να μελετήσετε προσεκτικά τα κείμενα αυτά για να κατανοήσετε την προσέγγιση και τις πρακτικές μας ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο θα τα χειριζόμαστε.
1.3 Παρέχοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εμάς, δηλώνετε αφενός ότι αποδέχεσθε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και της Πολιτική για τα Cookies, και ότι συγκατατίθεσθε στη συλλογή και επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα Cookies.
1.4 Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται στην Παρούσα Πολιτική, βασίζεται στην συγκατάθεση που μας παρέχετε κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας.

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
2.1 Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρεία BOLENTACO LIMITED, η οποία εδρεύει στην Κέρκυρα, Περιοχή: Αλμυρός – Άγιος Παντελεήμονας, ΤΚ: 49081, Ελλάδα.
i. Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς από άλλες εταιρείες ή οργανισμούς. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες που είναι δημοσίως προσβάσιμες. Επί παραδείγματι, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς όταν αλληλεπιδράτε μ’ εμάς από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

4. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
4.1 Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για:
i. Να εξασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο από την ιστοσελίδα μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο σε εσάς και στον υπολογιστή σας.
ii. Να σας παράσχουμε πληροφορίες ή υπηρεσίες που έχετε ζητήσει καθώς και για λόγους εσωτερικής διαχείρισης και επιχειρηματικούς σκοπούς.
iii. Να σας επιτρέψει να συμμετάσχετε σε διαδραστικές λειτουργίες της Ιστοσελίδας μας, όταν επιλέγετε να προβείτε σε αυτές.
iv. Να σας ειδοποιήσουμε για τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα μας.
v. Εάν συγκατατίθεσθε στην λήψη προωθητικού υλικού από εμάς, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να σας στέλνουμε προωθητικό ή άλλο υλικό σχετικά με εμάς.

5. ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
5.1 Δεν θα διαθέσουμε σε τρίτους τις προσωπικές σας πληροφορίες, κοινοποιούμε όμως τις πληροφορίες σας όμως μόνον με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
5.2 Θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε προμηθευτές που μας παρέχουν υπηρεσίες, όπως στο πλαίσιο διαχείρισης κρατήσεων, υπηρεσιών υποστήριξης της Ιστοσελίδας, και λοιπών υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφοριών και διεξαγωγής έρευνας και ανάλυσης. Απαγορεύουμε στους εν λόγω προμηθευτές να κάνουν χρήση των ανωτέρω πληροφοριών ή να τις κοινοποιήσουν για οιονδήποτε άλλον σκοπό εκτός από την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας.
5.3 Ενίοτε ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν με άμεσο τρόπο. Επί παραδείγματι, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ανώνυμα, συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για την από μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας.
5.4 Κατ’ εξαίρεση η Εταιρεία μας δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής.

6. ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
6.1 Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από τους Χρήστες θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ελλάδας και η Εταιρεία θα λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους.
6.2 Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και σε άλλα τρίτα πρόσωπα που εδρεύουν οπουδήποτε στον κόσμο, όπως για παράδειγμα σε χώρες οι οποίες δεν προσφέρουν τα ίδια εχέγγυα προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως η χώρα διαμονής σας. Βασιζόμαστε σε τρίτα πρόσωπα/προμηθευτές για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων για λογαριασμό μας και είναι πιθανό να κοινοποιήσουμε σε αυτά τα τρίτα πρόσωπα προσωπικά σας δεδομένα (για παράδειγμα εταιρείες παροχής προγραμμάτων/λογισμικού, τράπεζες, εκδότες πιστωτικών καρτών, εξωτερικοί συνεργάτες κτλ.). Γενικά, οι πάροχοι υπηρεσιών μας είναι εκ της συμβάσεως υποχρεωμένοι να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να χρησιμοποιούν ή να διαβιβάζουν τα προσωπικά σας δεδομένα. Θα κοινοποιήσουμε σε αυτά τα τρίτα πρόσωπα/προμηθευτές τα προσωπικά σας δεδομένα για την παροχή υπηρεσιών σε εμάς, π.χ. διαχείρισης κρατήσεων, υποστήριξης Ιστοσελίδας. Δεν θα επιτρέψουμε στα τρίτα αυτά πρόσωπα να χρησιμοποιήσουν ή να κοινοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για άλλον σκοπό πέραν του σκοπού παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό μας.
6.3 Ανεξαρτήτως του σε ποια χώρα κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου υφίσταται αυστηρή ανάγκη πρόσβασης των δεδομένων (need to know) και πάντα σύμφωνα με τους κατάλληλους μηχανισμούς προστασίας (όπως για παράδειγμα σύμφωνα με τις Τυποποιημένες Ρήτρες Προστασίας).
6.4 Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των παραπάνω επικοινωνώντας με [Email] στην διεύθυνση [info@bolentaco.com].

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
7.1 Δεσμευόμαστε ότι θα λαμβάνουμε κάθε ενδεδειγμένο μέτρο που έχει εκπονηθεί για την ασφαλή τήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών. Οι τεχνικές, διοικητικές και υλικές μας διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, πρόσβαση, αποκάλυψη, χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή. Παρότι καταβάλλουμε προσπάθειες για την προστασία των πληροφοριακών μας συστημάτων, κανένας ιστότοπος, πληροφοριακό σύστημα ή διαβίβαση δεδομένων στο διαδίκτυο ή σε κάθε άλλο δημόσιο δίκτυο δεν μπορεί να είναι εγγυημένα 100% ασφαλή.

8. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
8.1 Τηρούμε τις πληροφορίες σας για όσον χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός αν εκ του νόμου απαιτείται η τήρηση για μεγαλύτερη περίοδο).

9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
9.1 Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός σας αφενός να ενημερωθείτε για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, ιδίως σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία, τις κατάλληλες εγγυήσεις δυνάμει των οποίων πραγματοποιούνται τυχόν διαβιβάσεις σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.
9.2 Περαιτέρω, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
9.3 Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον κρίνετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.
9.4 Έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ανωτέρω καθώς και να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες επ’ αυτών επικοινωνώντας μαζί μας γραπτώς με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατωτέρω.

10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
10.1 Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε ιστοτόπους που διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι. Εάν επισκεφθείτε έναν από τους εν λόγω συνδεδεμένους ιστοτόπους, θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου του ιστοτόπου, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και τις λοιπές πολιτικές τους. Δεν ευθυνόμαστε για τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων. Οι εν λόγω οργανισμοί χειρίζονται τις πληροφορίες που τους παρέχετε σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και λοιπές πολιτικές τους.
10.2 Ενδέχεται επίσης οι πάροχοι άλλων εφαρμογών, εργαλείων, γραφικών στοιχείων (widgets) και προσθηκών που διαθέτουμε στην Ιστοσελίδα μας, όπως τα πλήκτρα «Like» του Facebook, να χρησιμοποιούν επίσης αυτοματοποιημένες μεθόδους για τη συλλογή πληροφοριών και τον τρόπο χρήσης των εν λόγω λειτουργιών. Οι εν λόγω οργανισμοί ενδέχεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές.

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ
11.1 Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην αρχή της πολιτικής. Ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από καιρού εις καιρόν. Σε περίπτωση τροποποίησης, θα αναρτούμε εδώ την αναθεωρημένη έκδοση και θα μεταβάλλουμε την «ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης» (την ημερομηνία έναρξης ισχύος) στην αρχή της πολιτικής. Θα πρέπει να ελέγχετε την παρούσα τακτικά ώστε να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση της πολιτικής.

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12.1 Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Δήλωση, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να το κάνετε μέσω της διεύθυνσης [info@bolentaco.com].


Last updated date: 09-25 -2018
PRIVACY POLICY

1.1 BOLENTACO LIMITED, a company incorporated in Greece with VAT number MHTE: 997347307 whose address is Almyros - Agios Panteleimonas – Corfu 49081 – Greece, (hereinafter “We” or “the Company”) are committed to protecting and respecting your privacy. This policy (together with our Terms of Use , the Cookies Policy and any other documents referred to on it) sets out the basis on which any personal data we collect from you, or that you provide to us, will be processed by us. Please read the following carefully to understand our views and practices regarding your personal data and how we will treat it. The Company is committed to preserving the privacy of all visitors to [https://www.bolentaco.com/, www.vhotels-group.com] (the “Website”) and to protecting any personal information that you may provide to us. We provide this Privacy to help you understand what we may do with any personal information that we obtain from you. By providing your personal information to us, you signify your acceptance of our Privacy Policy and agree that we may collect, use, and disclose your personal information as described in this Privacy Policy. If you do not agree to this Notice, please do not provide your personal details to us. What is personal information? Personal information is information about an identifiable individual, as defined by applicable law, such as name, e-mail address and telephone number etc.
The data controller is BOLENTACO LIMITED.

2. INFORMATION WE MAY COLLECT
2.1 We may collect personal information about you when you use our website, and otherwise interact with us. The information we collect falls into three categories:
(a) information you provide us; and
(b) information we collect through automated methods, and
(c) information we collect from other sources.
2.2 We may combine the information you provide us, with information that is collected through automated methods, and with information we receive from other sources.
2.3 We collect information you provide us. You may provide the following information to us:
(a) Personal details, such as your name, postal and email addresses, phone number, date of birth and other contact information, when you register with our Website, log-in to Wi-Fi, or contact us by phone or through our online services;
(b) Profile information, including products and services you like, or times you prefer to visit us; and
(c) Other personal information you choose to give us when you interact with us.
2.4 We collect information through automated methods
(a) We may use automated technology to collect information from your computer system or mobile device when you visit our restaurants, use our online services, or in-restaurant technology. Automated technology may include cookies, local shared objects, and web beacons. There is more information below about cookies and other technologies.
2.5 We may collect information about your:
(a) Internet protocol (IP) address;
(b) Computer or mobile-device operating system and browser type;
(c) Advertising identifiers (for example, IDFAs and IFAs) or similar identifiers;
(d) Referring website (a site that has led you to ours) or application;
(e) Online activity on other websites, applications, or social media;
(f) Communications to us or regarding us on social media; and
(g) Activity related to how you use our online services, such as the pages you visit on our sites or in our mobile apps.
2.6 We collect information from other sources we may collect information about you from other companies and organizations. We may also collect information that is publicly available. For example, we may collect information about you when you interact with us through social media.

3. TYPES OF CLIENTS’ PERSONAL DATA
3.1 We will ask you to fill the registration form during registration/check-in at our properties and provide us with certain information about yourself. We will also collect your Personal Data on various other occasions during your interaction with us and your stay at our hotels, including:
(a) Booking a room with us;
(b) Checking – in and paying;
(c) Using the facilities of our hotels during your stay;
(d) Lodging a request/complaint during your stay;
(e) Participation in customer surveys;
(f) Subscription to newsletters and other types of direct marketing communication;
3.2 In order to administer your accommodation at our hotel and to meet our obligations towards you, as a customer/guest of ours, we will collect the following information about you, including:
(a) Contact details (for example, last name, first name, father’s name, telephone number, email, nationality, gender, place and date of birth, postal address, national identification number, tax identification number);
(b) Information relating to your children (for example, first name, date of birth, age);
(c) Information related to your reservation, stay or visit to a property;
(d) Information related to the purchase and receipt of products or services;
(e) Transaction and billing information, such as your payment card number and other card information;
(f) Guest preferences;
(g) Marketing and communication preferences;
(h) And other types of information that you choose to provide to us or that we may obtain about you.
3.3 The information collected in relation to children and minors is limited to which can only be provided to us by their legal guardian and/or any person legally authorized to do so.

4. COOKIES
4.1 We may obtain information about your general internet usage by using a cookie file which is stored on your browser or the hard drive of your computer. Cookies contain information that is transferred to your computer’s hard drive. They help us to improve our site and to deliver a better and more personalized service. Some of the cookies we use are essential for the site to operate. Please note that our advertisers may also use cookies, over which we have no control. For more information on the way, we use cookies; please refer to our Cookies Policy.

5. USES MADE OF THE INFORMATION
5.1 We use information held about you in the following ways:
(a) To ensure that content from our site is presented in the most effective manner for you and for your computer;
(b) Meeting our obligations to our customers;
(c) Managing the reservation of rooms and accommodation requests;
(d) Managing your stay at the hotel
(e) Improving our hotel service, especially processing your personal data in our customer marketing program in order to carry out marketing operations, understand better your wishes, adapt our products and services to better meet your requirements, customize commercial offers and the promotional messages we send to you, inform you of special offers and any new services of our hotels;
(f) Managing our relationship with you as a customer before, during and after your stay, especially: developing statistics and carrying out reporting; identifying and managing preferences of our customers; directly communicating with you for marketing purposes (newsletters, promotions, hotel offers) satisfaction surveys; managing requests to unsubscribe from receiving communication from us; managing the data subjects’ requests with regard to the processing of their personal data; analyzing your Personal Data, in order to determine your interests and your customer profile, and to allow us to send you personalized offers
(g) Conforming to local legislation (for example, storing of accounting documents).
5.2 We may also use your data, or permit selected third parties to use your data, to provide you with information about goods and services which may be of interest to you and we or they may contact you about these. We do not disclose information about identifiable individuals to our advertisers, but we may provide them with aggregate information about our users. We may make use of the personal data we have collected from you to enable us to comply with our advertisers’ wishes by displaying their advertisement to that target audience.

6. MARKETING COMMUNICATIONS
6.1 If you have agreed to receive marketing communications from us, you can later opt out by following the opt-out instructions in the marketing communications we send you. You can also opt out by contacting us at the address, phone number or email address below. If you do opt out of receiving marketing communications from us, we may still send communications to you about your transactions, any accounts you have with us, and any contests, competitions, prize draws or sweepstakes you have entered. Opting out of one form of communication does not mean you’ve opted out of other forms as well. For example, if you opt out of receiving marketing emails, you may still receiving marketing text messages if you’ve opted in to receiving them.
6.2 We do not share your Personal Data with third parties for their own direct marketing purposes, unless you give us permission to do so. When we give you notice, and you consent, we will share your Personal Data as you direct us to.
6.3 We keep your information for the length of time needed to carry out the purposes outlined in this privacy statement and to adhere to our policies on keeping records (unless a longer period is needed by law).
6.4 If at any time you would like to correct the personal information we have about you, please contact us at the address, phone number or email address below (see par. 14 below).

7. WHERE WE STORE YOUR PERSONAL DATA
7.1 The data that we collect from you shall not be transferred to, and stored at, a destination outside the European Union.
7.2 All information you provide to us is stored on our secure servers. Any payment transactions will be encrypted.

8. INFORMATION SECURITY
8.1 Unfortunately, the transmission of information via the internet is not completely secure. Although we will do our best to protect your personal data, we cannot guarantee the security of your data transmitted to our site; any transmission is at your own risk. Once we have received your information, we will use strict procedures and security features to try to prevent unauthorized access.

 

9. RETENTION OF PERSONAL INFORMATION
9.1 We retain personal information for the period of time necessary to fulfill the purposes outlined in this Privacy Policy, unless a longer retention period is required or permitted by law.

10. DISCLOSURE OF YOUR INFORMATION
10.1 We will only share your information as described in this Privacy Policy.
10.2 We may share your information with vendors who provide services to us, such as fulfilling orders, providing data processing and other information technology services, managing promotions, contests, carrying out research and analysis, and personalizing individual customer experiences. We do not allow these vendors to use this information or to share it for any purpose other than to provide services on our behalf.
10.3 There may be times where we may share information when it does not directly identify you. For example, we may share anonymous, aggregated statistics about your use of our Website. Or we may combine information about you with other customers and share the information in a way that does not identify you.
10.4 We have the right to use or share information as necessary to keep to any law, regulation or legal request or requests of any embassy regarding your stay at our hotels, to protect our Website, to bring or defend legal claims, to protect the rights, interests, safety and security of our organization and our employees, or users of the Website, or in connection with investigating fraud or other crime, or violations of our policies.

11. YOUR RIGHTS
11.1 Under the applicable legislation you have the right to request access to the personal data we hold about you, i.e. to be informed upon your request whether your personal data are subject to processing and to receive further information on such processing, including information on eventual transfers of personal data outside the EU and the appropriate or suitable safeguards we have in place for such transfer.
11.2 As long as the requirements under the applicable legislation are met, you may also request the correction of any inaccurate information we hold about you or the deletion of the same or restriction of the processing concerning your personal data. If such a request places us or our affiliates in breach of its obligations under applicable laws, regulations or codes of practice, then we may not be able to comply with your request but you may still be able to request that we block the use of your personal information for further processing. You may also have a right to data portability to another data controller under certain circumstances.
11.3 You may withdraw your consent at any time. The withdrawal of your consent will not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.
11.4 You may also lodge a complaint with the competent Data Protection Supervisory Authority, if you feel that the processing contravenes the law.
11.5 If you would like to exercise your rights above or if you have any questions or concerns about our Privacy Policy please contact: info@bolentaco.com

12. LINKS TO OTHER WEBSITES AND SOCIAL MEDIA
12.1 Our Website may, from time to time, contain links to and from the websites of our partner networks, and advertisers. If you follow a link to any of these websites, please note that these websites have their own privacy policies and that we do not accept any responsibility or liability for these policies. Please check these policies before you submit any personal data to these websites.
12.2 We may also have providers of other apps, tools, widgets and plug-ins on our online services, such as Facebook “Like” buttons, which may also use automated methods to collect information about how you use these features. These organizations may use your information in line with their own policies.

13. CHANGES TO OUR PRIVACY POLICY
13.1 This Privacy Policy is in effect as of the date noted at the top of the statement. We may change this Privacy Policy from time to time. If we do, we will post the revised version here and change the “last updated date” at the top of the statement. You should check here regularly for the most up-to-date version of the statement.
13.2 Any changes we may make to our Privacy Policy in the future will be posted on this page.

14. HOW TO CONTACT US
14.1 If you want to contact us about this Privacy Policy as well as for the exercise of your rights, you can reach us at: BOLENTACO LIMITED- info@bolentaco.com